Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 118692

Finn volumet av figuren

2

ID: 118725

Finn volumet av figuren

3

ID: 118569

En kiste består av et rett, firkantet prisme og en halvsylinder. Halvsylinder ligger oppå prismet, og diameteren til sylinderen er lik bredden i prismet, mens høyden til sylinderen er lik lengden i prismet.

Anta at lengden til prismet er dobbelt så lang som bredden, og at høyden er lik bredden. Finn en formel for volumet V til kista, uttrykt ved høyden h til prismet (og π).

Hva blir volumet når høyden er 1 meter?

4

ID: 118754

Finn volumet av figuren

5

ID: 118671

Finn volumet av figuren

6

ID: 118746

Volumet til figuren er 225 dm3. Hva er høyden i pyramiden?

7

ID: 118756

Finn volumet av figuren

8

ID: 118759

Nedenfor ser du en pyramide med en regulær femkant som grunnflate. Til høyre i figuren ser du et forstørret bilde av en av de fem likebeinte trekantene som til sammen utgjør femkanten.

Hva er volumet til pyramiden?

9

ID: 118710

Finn volumet av figuren

10

ID: 118566

En halvkule har volum 134 cm3. Hva er diameteren?

Fasit

1

ID: 118692
Fasit:

290,8 dm3

2

ID: 118725
Fasit:

20 m3

3

ID: 118569
Fasit:

 V=h3(2+π4) 

Hvis høyden er 1 meter, blir volumet (ca.) 2,8 m3.

4

ID: 118754
Fasit:

31,9 cm3

5

ID: 118671
Fasit:

440, 9 dm3

6

ID: 118746
Fasit:

Høyden er 6,7 dm.

7

ID: 118756
Fasit:

 315,8dm3316dm3 

8

ID: 118759
Fasit:

Volumet er (ca.) 0,836 m3

9

ID: 118710
Fasit:

42,5 m3

10

ID: 118566
Fasit:

Diameteren er på (ca.) 8 cm.