Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 118239

Betrakt funksjonene y1=2x1 og y2=3x1. Er grafene til funksjonene parallelle? Vil grafene noen gang skjære hverandre?

2

ID: 118246

Årlige strømutgifter, y (Kr), i en husstand er gitt i figuren under (x gitt i kilowattimer). Gi et anslag på strømutgiftene dersom husstanden bruker 15000 kilowattimer i året.

3

ID: 118266

Betrakt funksjonen y=2. Bestem stigningstallet og konstantleddet.

4

ID: 118268

Et kjemisk eksperiment ga følgende måleresultat for størrelsene x og y:

x            y

0            3

1            6

2            9

Merk av punktene i et koordinatsystem og trekk ei linje gjennom punktene.

5

ID: 117715

Gitt

x             f(x)

0             2

1             3

2             4

Skisser grafen til f(x).

6

ID: 118242

Betrakt funksjonene y1=x og y2=2x+10. Er grafene til funksjonene parallelle? Vil grafene noen gang skjære hverandre?

7

ID: 117672

Betrakt den lineære funksjonen y=5x2. Hvor skjærer grafen til funksjonen y-aksen?

8

ID: 118237

Betrakt funksjonene y1=2x+1 og y2=4x+1. Er grafene til funksjonene parallelle? Vil grafene noen gang skjære hverandre?

9

ID: 117733

Betrakt funksjonen y=82x. Bestem grafisk punktet der grafen til funksjonen skjærer x-aksen.

10

ID: 118278

Gitt følgende måleresultat for størrelsene x og y:

x            y

0            10

1            6

2            2

Merk av punktene i et koordinatsystem og trekk ei linje gjennom punktene.

Fasit

1

ID: 118239
Fasit:

Grafene har forskjellig stigningstall, og er derfor ikke parallelle. Grafene vil følgelig skjære hverandre (i punktet (0,-1)).

2

ID: 118246
Fasit:

3

ID: 118266
Fasit:

 0= stigningstall

 2=konstantledd

4

ID: 118268
Fasit:

5

ID: 117715
Fasit:

6

ID: 118242
Fasit:

Grafene har forskjellig stigningstall, og er derfor ikke parallelle. Grafene skjærer hverandre (i punktet (103,103)).

7

ID: 117672
Fasit:

 y=2 

8

ID: 118237
Fasit:

Grafene har forskjellig stigningstall, og er derfor ikke parallelle. Grafene vil følgelig skjære hverandre (i punktet (0,1).

9

ID: 117733
Fasit:

10

ID: 118278
Fasit: