Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117996

En vanlig terning har sidelengde 1 cm. Hvor stort er volumet?

2

ID: 117999

Et rett, firkantet prisme har et volum som er atten ganger så stort som høyden (i tallverdi).  Hvis lengden er dobbelt så stor som bredden, hva må da breddelengden være? Vi antar at målene til prismet er gitt i meter.

3

ID: 118670

Finn volumet av figuren

4

ID: 117974

Finn volumet av kjeglen

5

ID: 118506

I denne oppgaven antar vi at jordkloden er en perfekt sfære, med radius 6371 km. Videre antar vi at Mars har en radius på 3390 km.

Hva er forholdet mellom volumet til Mars og forholdet til Jorda?

6

ID: 118745

Finn volumet av figuren når du får oppgitt at høyden i pyramiden er 3,5 cm.

7

ID: 118497

En sylinder med radius 3 cm har et volum på 57 kubikkcentimeter. Hvor stor er høyden i sylinderen?

8

ID: 117976

Finn volumet av kjeglen

9

ID: 117898

Finn volumet av pyramiden

10

ID: 118725

Finn volumet av figuren

Fasit

1

ID: 117996
Fasit:

cm3

2

ID: 117999
Fasit:

Breddelengden er 3 m.

3

ID: 118670
Fasit:

936 cm3

4

ID: 117974
Fasit:

10,7 cm3

5

ID: 118506
Fasit:

Forholdet er ca. 0,15.

6

ID: 118745
Fasit:

78, 6 cm3

7

ID: 118497
Fasit:

Høyden er på (ca.) 2 cm.

8

ID: 117976
Fasit:

37,7 m3

9

ID: 117898
Fasit:

2,9 cm3

10

ID: 118725
Fasit:

20 m3