Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117894

Finn volumet av prismet

2

ID: 117918

Finn volumet av prismet.

3

ID: 118567

En is består av en kjegle og en halvkule. Diameteren til begge er de samme og er på 5,8 cm. Høyden til kjegla er på 11 cm. Hva er volumet av isen?

Rund av svaret til nærmeste heltall.

4

ID: 117888

Finn volumet av prismet

5

ID: 118695

Finn volumet av figuren

6

ID: 115174

Finn volumet av en kule med diameter 4 cm.

7

ID: 118012

Finn volumet av figuren

8

ID: 118544

En pyramide med kvadratisk bunn har høyde h og sidelenge s (i kvadratet).

Finn en formel for sidelengden, uttrykt ved høyden og volumet, V.

9

ID: 118558

Anta vi har en kjegle og en pyramide med kvadratisk grunnflate som har samme høyde. Hvis radien i kjegla er lik sidekanten i kvadratet, hviket av objektene har da størst volum? Hva er forholdet i volum mellom det største og det minste?

10

ID: 118521

Dersom vi antar at planetene har en perfekt kuleform, hvor mange ganger større volum har Jupiter enn Jorda dersom vi får oppgitt at radien til Jorda er 6371 km og radien til Jupiter er 69910 km?

Rund av svaret til nærmeste hele tall.

Fasit

1

ID: 117894
Fasit:

140,4 cm3

2

ID: 117918
Fasit:

9,9 dm3

3

ID: 118567
Fasit:

Volumet til isen er på 147,88148cm3

4

ID: 117888
Fasit:

m3

5

ID: 118695
Fasit:

50,4 cm3

6

ID: 115174
Fasit:

33,5 cm3

7

ID: 118012
Fasit:

171,4 cm3

8

ID: 118544
Fasit:

 s=3Vh 

9

ID: 118558
Fasit:

Kjegla har størst volum. Volumet til kjegla er π ganger større enn volumet til pyramiden.

10

ID: 118521
Fasit:

Jupiters volum er 1321 ganger større.