Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117590

Gitt en lineær funksjon på formen y=2x+1. Angi stigningstallet og forklar hvorfor grafen vil stige mot høyre.

2

ID: 118278

Gitt følgende måleresultat for størrelsene x og y:

x            y

0            10

1            6

2            2

Merk av punktene i et koordinatsystem og trekk ei linje gjennom punktene.

3

ID: 118582

Betrakt punktene A, B og C i figuren under. Bestem ett punkt, D, slik at ABCD blir et rektangel.

4

ID: 118591

Ligger (1,-1) og (-1,1) i samme kvadrant? Forklar.

5

ID: 118513

Angi tallparet som hører til punktene A, B og C (dvs. på formen (x,y)).

6

ID: 118282

Gitt følgende måleresultat for størrelsene x og y:

x            y

0            -2

1            2

2            6

Merk av punktene i et koordinatsystem og trekk ei linje gjennom punktene.

7

ID: 117676

Betrakt den lineære funksjonen y=2. Hvor skjærer grafen til funksjonen y-aksen?

8

ID: 118609

Gitt punktene (1,1) og (1,-1). Bestem to punkt slik at de fire punktene til sammen utgjør et kvadrat.

9

ID: 118266

Betrakt funksjonen y=2. Bestem stigningstallet og konstantleddet.

10

ID: 118606

Du befinner deg i origo og går 5 negative x-enheter og 2 positive y-enheter. Bestem tallparet (x,y) som hører til det punktet du nå står i.

Fasit

1

ID: 117590
Fasit:

2. Stigningstallet er positivt og grafen vil følgelig stige med økende x-verdier.

2

ID: 118278
Fasit:

3

ID: 118582
Fasit:

4

ID: 118591
Fasit:

Nei. x > 0 og y < 0 ligger i 4. kvadrant. x < 0 og y > 0 ligger i 2. kvadrant.

5

ID: 118513
Fasit:

A = (2,-2)

B = (4,-2)

C = (4,4)

6

ID: 118282
Fasit:

7

ID: 117676
Fasit:

 y=2 

8

ID: 118609
Fasit:

(-1,1) og (-1,-1).

9

ID: 118266
Fasit:

 0= stigningstall

 2=konstantledd

10

ID: 118606
Fasit:

(-5,2)