Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 116944

Løs ligningen:

 x+16=20 

2

ID: 118595

Løs ligningen:

 3(x2)=8(7x)+15 

3

ID: 116951

Løs ligningen:

 6x+2=5x3 

4

ID: 118384

Løs ligningen:

 3x=18 

5

ID: 118512

Peter er fire ganger så gammel som Svein. Til sammen er de 60år. Hvor gamle er Peter og Svein?

6

ID: 117288

Løs ligningen:

 x7=12 

7

ID: 119044

Løs ligningen:

 x36+x43=2x+27+x621 

8

ID: 126100

Løs likningen: 3(x5)+9=x+2

9

ID: 118696

Løs lingningen:

 5(46x)=5621x 

10

ID: 118694

Løs ligningen:

 4(x3)=8(x+7) 

Fasit

1

ID: 116944
Fasit:

 x=4 

2

ID: 118595
Fasit:

 x=7 

3

ID: 116951
Fasit:

 x=5 

4

ID: 118384
Fasit:

 x=6 

5

ID: 118512
Fasit:

48 og 12 år

6

ID: 117288
Fasit:

 x=19 

7

ID: 119044
Fasit:

 x=11 

8

ID: 126100
Fasit:

 x=4 

9

ID: 118696
Fasit:

 x=4 

10

ID: 118694
Fasit:

 x=17