Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 116184

Finn arealet av figuren

2

ID: 115290

Finn arealet av det skraverte området

3

ID: 116264

Finn arealet av figuren

4

ID: 116305

Finn arealet av det skraverte området

5

ID: 116250

Finn arealet av trapeset. Oppgi svaret med en desimal etter komma.

6

ID: 116277

Utled formelen for arealet av et trapes ved å bruke formelen for arealet av et parallellogram

7

ID: 116108

Finn arealet til figuren

8

ID: 115967

Finn arealet av sirkelsektoren

9

ID: 116198

Finn arealet av figuren

10

ID: 116207

Finn arealet av det grå området

Fasit

1

ID: 116184
Fasit:

18,5 dm2

2

ID: 115290
Fasit:

1,1

3

ID: 116264
Fasit:

7,6 dm2

4

ID: 116305
Fasit:

2,1 cm2

5

ID: 116250
Fasit:

12,0 m2

6

ID: 116277
Fasit:

Hint: På figuren ser vi at arealet av trapeset er halvparten av arealet til parallellogrammet med grunnlinje a+b og høyde h.

7

ID: 116108
Fasit:

6,3 m2

8

ID: 115967
Fasit:

5,0 cm2

9

ID: 116198
Fasit:

30,4 dm2

10

ID: 116207
Fasit:

11,1 m2