Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115530

Hva er overflaten av pyramiden?

2

ID: 115729

Hvor mange centimeter der det til sammen?

9,73 m + 51,0 dm + 352 cm

3

ID: 115538

Hva er overflaten av prismet?

4

ID: 115367

Hva er arealet av figuren?

5

ID: 116248

Hvor mange desiliter er det plass til i prismet?

6

ID: 115546

Hva er overflaten av sylinderen?

7

ID: 115586

Hvor stor må lengden på ei side i terningen være for at den skal ha samme overflate som prismet?

8

ID: 115601

Hva har størst overflate: en sylinder med radius 4,0 m og høyde 10,0 m eller en terning med side 7,0 cm?

9

ID: 115363

Hva er arealet av figuren?

10

ID: 116554

Hva er omkretsen av en kvartsirkel med radius 14,4 cm?

Fasit

1

ID: 115530
Fasit:

126 cm2

2

ID: 115729
Fasit:

1835 cm

3

ID: 115538
Fasit:

32450 cm2

4

ID: 115367
Fasit:

44 dm2

5

ID: 116248
Fasit:

2,2 dl

6

ID: 115546
Fasit:

207 cm2

7

ID: 115586
Fasit:

4,61 cm

8

ID: 115601
Fasit:

Sylinderen

9

ID: 115363
Fasit:

29,4 cm2

10

ID: 116554
Fasit:

51,4 cm