Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 114971

4 ulike datamengder basert på samme fenomen ga følgende gjennomsnittsmålinger:  10,1  10,01  10,001  10,0101  10,00101

Hvilken gjennomsnittsmåling er minst?

2

ID: 115464

For å kvalifisere seg til en svømmekonkurranse må Sofie ha medianscore bedre enn 75 i fem testomganger, der poeng gis på en skala 0-100.  Sofie gjennomfører testomgangene med 73 poeng i medianscore, men det skjer en feil slik at hun blir tildelt 2 poeng ekstra i hver testomgang. Klarer hun å kvalifisere seg? Forklar.

3

ID: 115099

Betrakt følgende tallmengde: 80  102  90  120  110  98

Medianen er 100. Hva skjer med medianen dersom vi legger til 40 og 160?4

ID: 115015

Målinger av vannkvaliteten ved en badestrand gir følgende datamengde:  3,5  3,9  2,8  3,1  3,1  3,4  4,8  3,2  2,5  3,5

Bestem medianen.

5

ID: 115020

I en forbrukerundersøkelse ble prisen på samme vare hos sju ulike dagligvarebutikker sammenlignet. Prisene er gitt som (i kr)

33,50  32,00  35,80  33,90  31,90  32,90  37,30

Medianprisen er 33,50 kr. Hva skjer med medianen dersom butikken med den laveste prisen, 31,90 kr, setter ned prisen til 29,90 kr?

6

ID: 115448

Betrakt følgende datamengde: -23  35  0  -1  0  6  54  -7

a) Bestem medianen

b) Kan du legge til et tall slik at medianen endrer seg?

7

ID: 115013

Gjennomsnittlig årlig nedbør (for perioden 1961-1990) i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø er gitt som 

Oslo: 763 mm

Bergen: 2250 mm

Trondheim: 925 mm

Bodø: 1020 mm

Tromsø: 1031

Bestem medianen.

8

ID: 115436

Betrakt følgende tallmengde: -1  2  0  -5  -2  5  3  1 

Hvilke tall kan du fjerne for at medianen skal være 0?

9

ID: 115098

Betrakt følgende tallmengde: 7  8  10  13

Hvilket tall må du legge til for at medianen skal bli 10?

10

ID: 114921

Er gjennomsnitt et sentralitetsmål? Hva betyr isåfall dette?

Fasit

1

ID: 114971
Fasit:

10,001

2

ID: 115464
Fasit:

Nei. Medianscoren øker til 75.

3

ID: 115099
Fasit:

Medianen forblir den samme.

4

ID: 115015
Fasit:

3,3

5

ID: 115020
Fasit:

Ingenting.

6

ID: 115448
Fasit:

a) 0

b) Nei.

7

ID: 115013
Fasit:

1020 mm

8

ID: 115436
Fasit:

1, 2, 3 eller 5.

9

ID: 115098
Fasit:

12

10

ID: 114921
Fasit:

Ja. Gjenomsnitt lokaliserer sentraltendens på tallinja.