www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 114971

4 ulike datamengder basert på samme fenomen ga følgende gjennomsnittsmålinger:  10,1  10,01  10,001  10,0101  10,00101

Hvilken gjennomsnittsmåling er minst?

Fasit

1

ID: 114971
Fasit:

10,001