www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 114965

Betrakt følgende tallmengde: -1  2  -5  0  1  -2

Hvilket tall må du legge til for at gjennomsnittet skal bli 0?

Fasit

1

ID: 114965
Fasit:

5.