www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 114934

Avgjør om de følgende to datamengdene har samme gjennomsnitt uten å foreta beregninger. Begrunn svaret.

i)  0  2  4  6  8  10 

ii)  2  4  6  8  10

Fasit

1

ID: 114934
Fasit:

Gjennomsnittet er mindre i i). Summen av datamengdene er lik, men i) har èn observasjon mer.