Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 110076

Fyll inn ord som mangler.

Et regneark er delt i rutenett. De loddrette rutene er i en ___________ og de horisontale rutene er i en ________________.

2

ID: 110098
Dag Tid
Mandag 90 minutter
Tirsdag 2,0 timer
Onsdag 60 minutter
Torsdag 45 minutter
Fredag 0,5 timer
Lørdag 180 minutter
Søndag 2,5 timer

Tabellen viser hvor mye tid Simone trener i løpet av en uke.

Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mye tid samlet i løpet av en uke Simone bruker på trening. Oppgi tiden i timer.

3

ID: 110110
Land Antall elever
Malta 13
England 24
Tyskland 19
Spania 27

Oversikten viser elevene som skal på språkreise i ulike land.

Sett tabellen i et regneark. Lag et stolpediagram som viser denne fordelingen.

4

ID: 110105
Dag Avstand
Mandag 15 km
Tirsdag 12000 m
Onsdag 25 km
Torsdag 6000 m
Fredag 17000 m
Lørdag 35 km
Søndag 29 km

Tabellen viser hvor mye langt Theodor sykler i løpet av en uke.

Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mange kilometer Theodor sykler i løpet av en uke.

5

ID: 110086

 

Bruk et regneark og hjelp Edvard med å finne ut hvor mye han betalte for varene på kvitteringen. Oppgi svaret med to desimaler.

6

ID: 110108
Aktivitet Antall elever
Kajakk 6
Kano 4
Fisking 5
Svømming 7

Oversikten viser  hvor mange elever har valgt de ulike aktivitetene under hytteturen.

Sett tabellen i et regneark. Lag et stolpediagram som viser denne fordelingen.

7

ID: 110092

1 kg poteter koster 9,90 kr. Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mye 5 kg poteter koster. Oppgi svaret med to desimaler.

8

ID: 110078

Fyll inn ord som mangler.

I et regneark kalles linjen som viser innholdet i en avmerket celle for _______________.

9

ID: 110075

Forklar med egne ord hva et regneark er.

10

ID: 110099
Dag Tid
Mandag 120 minutter
Tirsdag 2,0 timer
Onsdag 1 time
Torsdag 0,75 timer
Fredag 30 minutter
Lørdag 3 timer
Søndag 2,5 timer

Tabellen viser hvor mye tid Simone trener i løpet av en uke.

Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mye tid samlet i løpet av en uke Simone bruker på trening. Oppgi tiden i minutter.

Fasit

1

ID: 110076
Fasit:

Kolonne, rad

2

ID: 110098
Fasit:

11,25 timer

3

ID: 110110
Fasit:

4

ID: 110105
Fasit:

139 km

5

ID: 110086
Fasit:

6

ID: 110108
Fasit:

7

ID: 110092
Fasit:

49,50 kr

8

ID: 110078
Fasit:

Formellinje.

9

ID: 110075
Fasit:

10

ID: 110099
Fasit:

705 minutter