Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 109663

 

 

Tegningen viser en tomt med en stall og et hus. Tegningen er i målestokken 1:2500.

Hvor stort er arealet av huset?

2

ID: 93682

Et hydrogenatom har en radius på 0,000000000053 m. Velg et passende målestokk og tegn hydrogenatomet. Atomet kan tegnes som en sirkel.

3

ID: 93695

Eiffeltårnet er det mest kjente landemerket i Paris. Tårnet er 324 meter høyt, uten å medregne tv-antennen på toppen som har en høyde på 21 meter. De fire kvadratiske fundamentene har hver en flate på 25 kvadratmeter. Velg passende målestokk og tegn Eiffeltårnet.

4

ID: 93757

Hvilke av målestokkene 1 : 2  og 3 : 1 betyr at gjenstandene har blitt forstørret?

5

ID: 94639

Hvor stort er huset i virkeligheten?

6

ID: 52787

Hva betyr det at et kart er tegnet i målestokk 1: 500 000?

7

ID: 93771

Hva er avstanden (i luftlinje) i virkeligheten mellom Bergen og Fredrikstad?

8

ID: 52816

Erling har fått i oppdrag å tegne et svømmebasseng som i virkeligheten skal være 50 meter langt og 25 meter bredt. Erling vil å bruke målestokken 1:10 000. Hvor stort vil bassenget se ut på tegningen?

9

ID: 93689

Verdens mest kjente pyramide, Kheopspyramiden ligger i Giza, utenfor Kairo i Egypt. Pyramiden var opprinnelig 146 meter høy og grunnflaten er kvadratisk der hver side er 230 meter. Pyramiden skal være tegnet i et turistkart med målestokk

1 : 2000. Hva er målene til pyramiden på kartet?

10

ID: 93762

Hvilken av målestokkene 1 : 2 og 2 : 1 betyr at størrelsene har blitt halvert?

Fasit

1

ID: 109663
Fasit:

3750 m2

2

ID: 93682
Fasit:

3

ID: 93695
Fasit:

4

ID: 93757
Fasit:

3 : 1

5

ID: 94639
Fasit:

Huset er 8 ruter langt og 4 ruter bredt. I virkeligheten svarer det til 800 cm langt og 400 meter bredt, eller 8 m langt og 4 m bredt.

6

ID: 52787
Fasit:

1 cm på kartet svarer til 500 000 cm i virkeligheten.

7

ID: 93771
Fasit:

8

ID: 52816
Fasit:

5 cm langt og 2,5 cm bredt

9

ID: 93689
Fasit:

7,3 cm og 11,5 cm

10

ID: 93762
Fasit:

1 : 2