Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 104953

Norges areal består av 304 282 km2 land og 19 520 km2 vann (hav). Lag et sektordiagram som viser fordelingen.

2

ID: 104959

I denne oppgaven skal du lage et sektordiagram som viser hvor stor del av Nordens areal hvert av de nordiske landene utgjør. Sektorene skal ha disse størrelsene:

Sverige: 123°

Danmark: 12°

Finland: 92°

Norge: 105°

Island: 28°

3

ID: 104903

Under ser du en oversikt over antall elever ved ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Tallene er hentet fra www.ssb.no. Bruk regneark og lag et sektordiagram som viser fordelingen av elever mellom de ulike programmene. Pass på at diagrammet får en tittel som forteller hva det viser.

Bygg- og anleggsteknikk: 9 612
Design og håndverk: 5 884
Elektrofag: 9 804
Helse- og sosialfag: 16 795
Medier og kommunikasjon: 8 923
Naturbruk: 4 033
Restaurant- og matfag: 4 580
Service og samferdsel: 7 214
Teknikk og industriell produksjon: 12 541

4

ID: 104894

Skoleåret 2008/2009 var det 588 menn og 496 kvinner som fullførte forskerutdanning. Lag et sektordiagram som viser kjønnsfordelingen.

5

ID: 104813

Let gjennom noen aviser og se om du kan finne et sektordiagram. Klipp det ut og lim det inn i boka di. Skriv en forklaring ved siden av, og fortell hva slags sak diagrammet er hentet fra. Hva legger du merke til ved diagrammet, er det noe som er spesielt interessant?

6

ID: 104862

Under ser du en oversikt over hvor mange representanter hvert parti fikk på Stortinget etter valget i 2009. Bruk regneark til å lage et sektordiagram som viser fordelingen.

Det norske Arbeiderparti: 64
Fremskrittspartiet: 41
Høyre: 30
Kristelig Folkeparti: 10
Senterpartiet: 11
Sosialistisk Venstreparti: 11
Venstre: 2

7

ID: 104990

Tenk deg at du skal lage et sektordiagram. Hvor mange grader tilsvarer disse andelene?

- 16

- 18

- 110

8

ID: 104889

Under ser du en oversikt over høyden til de vernepliktige i Norge i 2009. Tallene er hentet fra www.ssb.no. Tallene er oppgitt i prosent. Bruk regneark og lag et sektordiagram som viser fordelingen. Pass på å få med en tittel som forklarer hva diagrammet viser.

Under 165 cm: 1,5
165-169 cm: 5,0
170-174 cm: 15,9
175-179 cm: 27,0
180-184 cm: 27,8
185-189 cm: 15,6
190-194 cm: 5,8
195 cm og over: 1,4

9

ID: 104891

Under ser du en oversikt over hvor mange grunnskoleelever som har bokmål, nynorsk og samisk som hovedmål i Norge (Statistisk Sentralbyrå, 2009). Lag et sektordiagram som viser fordelingen.

Bokmål: 530 322
Nynorsk: 81 214
Samisk: 924

10

ID: 104865

Under ser du en oversikt over innbyggertallet i de norske fylkene 1. januar 2009. Bruk regneark og lag et sektordiagram som viser hvor stor del av befolkningen som bor i hvert fylke.

Østfold: 268 584
Akershus: 527 625
Oslo: 575 475
Hedmark: 190 071
Oppland: 184 288
Buskerud: 254 634
Vestfold: 229 134
Telemark: 167 548
Aust-Agder: 107 359
Vest-Agder: 168 233
Rogaland: 420 574
Hordaland: 469 681
Sogn og Fjordane: 106 457
Møre og Romsdal: 248 727
Sør-Trøndelag: 286 729
Nord-Trøndelag: 130 708
Nordland: 235 380
Troms: 155 553
Finnmark: 72 492

Fasit

1

ID: 104953
Fasit:

Antall grader per sektor:

Land: 338°

Vann: 22°

2

ID: 104959
Fasit:

3

ID: 104903
Fasit:

4

ID: 104894
Fasit:

Antall grader per sektor:

Menn: 195
Kvinner: 165

5

ID: 104813
Fasit:

6

ID: 104862
Fasit:

7

ID: 104990
Fasit:

60°

45°

36°

8

ID: 104889
Fasit:

9

ID: 104891
Fasit:

Antall grader per sektor:

Bokmål: 311,7
Nynorsk: 47,7
Samisk: 0,5

10

ID: 104865
Fasit: