Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 101819

En genser selges med 50% rabatt. Genseren koster nå 150 kr. Hvor mye kostet genseren før?

2

ID: 101781

Finn 90% av

100          500          1000

3

ID: 101816

Finn tallene som mangler:

- 39 er 1,5% av .....
-  98 er 40% av .....
- 7,4 er 80% av .....

4

ID: 101822

I en klasse er det 40% jenter. Det er 10 jenter i klassen. Hvor mange gutter er det?

5

ID: 101849

I en klasse er det fire jenter og seksten gutter. Hvor mange prosent av elevene er gutter?

6

ID: 101846

En kjole er satt ned fra 400 kr til 350 kr. Hvor mange prosent rabatt tilsvarer det?

7

ID: 50656

Regn ut

a) 5 ‰ av 1500 kr

b) 17 ‰ av 1 kg

c) 15 ‰ av 3000 liter

8

ID: 119103

Timelønna til Aleksander økte fra 80 kr til 86 kr. Hvor mange prosent var økningen?

9

ID: 101823

Kristin har fått 5% lønnsøkning. Den nye timelønna hennes er 189 kr. Hva var den gamle lønna?

10

ID: 101789

Finn 5% av

1200          1300          1400

Fasit

1

ID: 101819
Fasit:

300 kr

2

ID: 101781
Fasit:

90          450          900

3

ID: 101816
Fasit:

2600
245
9,25

4

ID: 101822
Fasit:

15

5

ID: 101849
Fasit:

80%

6

ID: 101846
Fasit:

12,5%

7

ID: 50656
Fasit:

a) 7,50 kr

b) 0,017 kg = 17 gram

c) 45 liter

8

ID: 119103
Fasit:

7,5 %

9

ID: 101823
Fasit:

180 kr

10

ID: 101789
Fasit:

60          65          70