Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 100908

Hvilket tall kan stå i stedet for x?

x5=12x=8x3=0

2

ID: 100907

Hvilket tall kan stå i stedet for x?

9x=12x=16x3=1000

3

ID: 100912

Skriv svaret som en potens.

53555=4226=3293=

4

ID: 100898

Regn ut:

235+32=
5224+3=
325+22=

5

ID: 51060

Skriv svaret som potens

 1. 222
 2. 33
 3. 4444

6

ID: 51058

Hva er grunntallet og hva er eksponenten?

 1. 63
 2. 43
 3. 78

7

ID: 100894

Skriv disse potensene med tall:

- ti i fjerde
- seks i sjette
- to i fjortende
- tre i niende

8

ID: 51061

Skriv svaret som en potens

 1. 77777
 2. 6666
 3. 555

9

ID: 100911

Skriv svaret som en potens.

444=3237=1010103=

10

ID: 51064

Regn ut

 1. 52
 2. 43
 3. 24

Fasit

1

ID: 100908
Fasit:

1
3
0

2

ID: 100907
Fasit:

0
4
10

3

ID: 100912
Fasit:

592935

4

ID: 100898
Fasit:

12
12
8

5

ID: 51060
Fasit:
 1. 23
 2. 32
 3. 44

6

ID: 51058
Fasit:
 1. Grunntall: 6, eksponent: 3
 2. Grunntall: 4, eksponent: 3
 3. Grunntall: 7, eksponent: 8

7

ID: 100894
Fasit:

104          66          214          39

8

ID: 51061
Fasit:
 1. 75
 2. 64
 3. 53

9

ID: 100911
Fasit:

4339105

10

ID: 51064
Fasit:
 1. 25
 2. 64
 3. 16