Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Matematikkuken ved Kurland skole

Kurland skole er en stor skole i Sarsborg med rundt 500 elever. Skolen valgte å fordele Matematikkdagen på matematikktimene gjennom en hel uke. Aktivitetene ble gjennomført enten i klasserommet eller på skolens matematikkrom, der klassene har en time hver til disposisjon i løpet av en uke.

Regnbuen var unntaket og hadde Matematikkdag i sin opprinnelige form. Regnbuen er en forsterket avdeling knyttet til skolen. Det er et tett samarbeid med det trinnet elevene går på, og alle elevene ved Regnbuen har klassetilhørighet. Elevene er integrert på sitt klassetrinn i den grad det er formålstjenlig.

Mer om organiseringen og aktiviteter til de ulike alderstrinn er beskrevet i høyresplaten. Nederst i høyrespalten finner du fem miniundervisningsopplegg utviklet ved Kurland skole. Disse er klare til bruk av dine elever og deg!Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen
Lillian Handelsby Lorentzen

Institusjon

Kurland skole

Tilsvarende emner behandles også i