Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Plakater

Pynt opp med matematikkplakater! Vi har laget en serie på ni plakater for grunnskolen, og ni plakater for videregående skole. Småbildene er lenker til høyoppløselige plakater i form av pdf-er. Plakatene kan lastes ned, skrives ut og lamineres - også i A3-format.

 Plakater for grunnskolen

I første rad finner du settet laget for 1. - 4. trinn, i andre for 5.-7.trinn og i tredje for ungdomsskolen. Du kan se plakatene på skjermen ved å klikke på dem, eller laste dem ned ved å høyre-klikke.

Tall Geometriske figurer Den lille gangetabellen
Areal og volum Brøk Statistikk
Pytagoras Tallet pi Funksjoner

Plakater for videregående skole

Vi har laget en serie på ni plakater hvor innholdet er tilpasset videregående skole. Selv om det på noen plakater forekommer innslag av stoff utover pensum, kan flere av plakatene brukes i ungdomsskolen for å øke motivasjonen ytterligere.

Funksjoner Integrasjon Logaritmer
Algebra Kombinatorikk Rekker
Geometri Trigonometri Vektorer