Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Bøker på ei hylle

Spørsmål:

Trine - Lise, 15

19 eksemplarer av bok 1 og 12 eksemplarer av bok 2 fyller 1,60 hyllemeter. 15 eksemplarer av bok 1 og 13 eksemplarer av bok 2 fyller 1,50 hyllemeter. Får 9 eksemplarer av hver bok plass på en hyllemeter?

Svar:

Hei, Trine - Lise!

Vi sorterer opplysningene:

Bok 1: 19 eksemplarer
Bok 2: 12 eksemplarer
----------------------
Tilsammen fyller de 1,60 hm (hyllemeter)

Bok 1: 15 eksemplarer
Bok 2: 13 eksemplarer
----------------------
Tilsammen fyller de 1,50 hm (hyllemeter)

Vi må finne ut hvor mange hyllemeter dekker ett eksemplar av bok 1 og ett eksemplar av bok 2. La x stå for antall hyllemeter ett eksemplar av bok 1 dekker og la y stå for antall hyllemeter ett eksemplar av bok 2 dekker.

Da kan vi "oversette" informasjonen som vi skrev med ord:

19x+12y=1,60
15x+13y=1,50

Dette er to likninger med to ukjente, et likningssystem. Vi kan finne de ukjente på forskjellige måter. I kurset Likninger finner du tre metoder for å løse et likningssystem: substitusjonsmetoden, elliminasjonsmetoden og grafisk løsning.

Etter at du har funnet ut hva x og y er, må du finne ut hvor mange hyllemeter 9 eksemplarer av bok 1 dekker (9x), hvor mange hyllemeter 9 eksemplarer av bok 2 dekker (9y) og om summen av disse to tallene er mindre eller lik 1 hyllemeter.

Vennlig hilsen,
Oraklet