Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Grafisk løsning av likningssystem

Spørsmål:

Malin, 15

Hvordan løser jeg disse likningsettene grafisk?

a) 4x+3y=9, x2y=5.

b) 3x+2y=6, x+2y=2.

Svar:

Hei, Malin!

To linjer i et plan (på et ark) krysser i et punkt om de ikke er parallelle. Begge ligningssystemene dine gir deg to linjer. Tegner du linjene opp og leser av snittpunktet har du løsningen. For å tegne en linje tar du to x-verdier litt fra hverandre og regner ut y-verdiene. Da har du to punkter. Trekk linjen gjennom disse to med en linjal. Vil du sikre deg regner du ut et tredje punkt og ser om det faller på linjen du har trukket.

a) Snittpunktet (x,y)=(3,1) gir deg løsningen x=3,y=1. Se figuren nederst.

b) Denne klarer du nå sikkert selv.

 

 

Vennlig hilsen,
Oraklet