www.matematikk.org

Arkimediske legemer, antall kanter, sideflater og hjørner

Spørsmål:

Magnus, 17

Hei.

Jeg lurer på om det finnes noen formel for å finne sideflater, kanter og hjørner i de 13 arkimediske legemene?

Hilsen Magnus

 

Svar:

Hei, Magnus!

Arkimediske solider er solider satt sammen av to eller flere typer polygoner i et visst mønster. I bildet til venstre ser du tre av dem, nemlig det trunkerte tetraederet, den trunkerte kuben og det trunkerte oktaederet. Det finnes ti til, altså er det tretten totalt. Jeg vet ikke om en spesiell formel for arkimediske legemer. De arkimediske legemene har såkalt Eulerkarakteristikk 2, det vil si at

(antall hjørner) - (antall kanter) + (antall sideflater) = 2.

Det gjelder også de platonske legemene.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 18.03.2010