Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

anish.akilann@gmail.com

Spørsmål:

Anish, 12

Jeg har en oppgave der hvor jeg skal omgjøre 1/15 til prosent og desimaltall. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Jeg skal ta 1 delt på 15 og gange svaret på 100 for å få prosent. Og for desimaltall ta 1 delt på 13 og svaret der er desimaltallet. Men jeg greier ikke å ta 1 delt på 13. Kan orakelet være så snill å hjelpe meg.

Svar:

Hei, Anish!

Hvis du skal gjøre 1/15 til desimaltall, skal du regne ut 1 delt på 15, ikke 1 delt på 13. Hvis vi skal gjøre dette med vanlig divisjonsmetode, uten hjelpemidler, setter vi opp regnestykket slik:

1 : 15 = 

Når vi prøver å ta 1 delt på 15, merker vi at siden 15 er større enn 1, får vi 0. Derfor skriver vi 0 bak likhetstegnet, og så tar vi 0 · 15, som blir 0, og skriver det på venstre side. Deretter tar vi 1 - 0 som gir 1.

1 : 15 = 0
0
1

Nå har vi ingen flere tall å trekke ned på venstre side, så da kan vi sette komma på høyre side, og så sette en ekstra 0 på venstre side, slik.

1 : 15 = 0,
0
10

Men 15 er større enn 10 også, så når vi tar 10:15 får vi 0 på høyre side, og 0·15 =0 på venstre side. Når vi så tar 10-0, får vi 10, og nå kan vi sette enda en 0 på venstre side.

1 : 15 = 0,0
0
10
  0
100

Når vi nå tar 100:15, får vi 6, fordi 6:15=90 er det største antall ganger 15 går opp i 100.

1 : 15 = 0,06
0
10
  0
100
  90
  10

Nå kan vi, på samme måte som i stad, legge til en ekstra 0 på venstre side.

1 : 15 = 0,06
0
10
  0
100
  90
  100

Og så tar vi 100:15, som gir 6 på nytt. Dette mønsteret vil gjenta seg, slik at vi får 6-ere etter hverandre på høyre side.

1 : 15 = 0,066
0
10
  0
100
  90
  100
    90
    100

Altså er 1/15 = 0,066666... som kan rundes av til hva vi vil, f.eks. 0,067.

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten