www.matematikk.org

Gjennomføre statistisk undersøkelse

Spørsmål:

Hasnian, 13

kan dere forklare hvordan man skal gjennomføre en statistisk undersøkelse. Takk

Svar:

Hei, Hasnian!

Det kommer veldig an på hva man ønsker å undersøke. Et typisk eksempel er der hvor vi tester en ny medisin. Vi ønsker å finne ut hvor mange som blir bedre etter å ha begynt å ta medisinen. Men så kan det jo hende at pasientene har blitt bedre fordi de har fått en ny medisin som de tror kommer til å virke. De får nytt håp om å bli friske, så derfor føler de seg bedre. Men dette trenger ikke å være på grunn av selve medisinen. For å hindre at dette skjer, har man ofte to pasientgrupper, der den ene får den nye medisinen, mens den andre bare får tabletter uten medisin. Så kan vi sammenligne resultatene fra de to gruppene for å finne ut hvor mye forbedringseffekt som kommer av selve medisinen, og hvor mye som kommer av at pasienter tror at de holder på å bli friske.

Det samme kan skje dersom du har godteri som er farget grønn, og så kommer du med en ny variant som smaker helt likens, men nå har du farget dem blå. Så kan du ha en spørreundersøkelse – en statistisk undersøkelse – om hva som smaker best, grønn eller blå. Og siden folk ikke vet at de inneholder akkurat det samme, og at det bare er fargen som er forskjellig, så tror de at det er en forskjell, og vil derfor svare at de foretrekker én av dem.

Det trenger jo ikke alltid å være så komplisert. Noen ganger kan vi starte med to forskjellige godteri, én grønn (eplesmak) og én blå (blåbærsmak). Hvis du er eier av godterifabrikken ønsker du nok å finne ut hvor mye du skal produsere av hver sort. For å finne ut det, kan du gjøre en statistisk undersøkelse. Du kan stille deg opp på gata en lørdags formiddag og la folk prøve begge to. Sier de eplesmak, setter du et kryss for eple på papiret ditt, og sier de blåbær, setter du et kryss der i stedet.

Når du er ferdig har du kanskje omtrent 180 kryss for eple og 120 kryss for blåbær, til sammen 300 kryss. Hvor mange prosent foretrekker eple? 180/300 · 100% = 60%. Det betyr at du bør produsere 60% eplegodteri og 40% blåbærgodteri, for det vil sannsynligivs selges mer eplegodteri.

Andre typer statistiske undersøkelser handler om å finne det vi kaller sentralmål og spredningsmål. F.eks. kan du skrive opp alle tidene som elevene i klassen din brukte på 100m på idrettsdagen. Et vanlig sentralmål er gjennomsnitt. Det har du garantert hørt om og brukt før. Da legger vi sammen alle tidene, og så deler vi på antall elever som sprang. Et vanlig spredningsmål er variasjonsbredde. Da tar du den største verdien du fikk, minus den minste verdien du fikk.

Nå vet du allerede en god del om å gjøre statistiske undersøkelser! Skal du gjøre en undersøkelse selv? I så fall kan du gjerne fortelle meg litt om den!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 06.06.2019 Endret: 28.08.2019