www.matematikk.org

Potenser og negative tall

Spørsmål:

Aleks, 16

Hva blir -1^2? Blir det 1 eller -1? Jeg trodde det skulle bli 1, men i fasiten vi fikk utdelt, så blir det -1.

Hele oppgaven (med utregning) i fasiten var: −1^2⋅3(−2)^3=−1⋅3(−8)=24

Hjelp!

Svar:

Hei, Aleks!

Jeg skjønner frustrasjonen, og dette er et vanlig spørsmål. Her ligger misforståelsen i at vi må skille mellom

-12 som er det samme som -(1·1), som jo blir -1,

og (-1)2 som er det samme som -1·(-1), som blir 1.

Vi må altså passe på om minustegnet står inni en parentes som er opphøyd i 2, 3, osv, eller om minustegnet står utenfor parentesen (eller at det ikke finnes noen parentes). På tilsvarende måte blir altså

-34 = -3·3·3·3 = -81

(-3)4 = -3·(-3)·(-3)·(-3) = 81

Jeg setter parentes rundt de tre siste faktorene, for vi skal ikke ha to operasjoner (som · og -) rett etter hverandre, uten parentes. Men jeg trenger altså ikke sette parentes rundt den første faktoren.

Håper det oppklarte saken! Send gjerne flere spørsmål, om det er mer du lurer på :)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 15.05.2019 Endret: 28.08.2019