www.matematikk.org

arealet til melk

Spørsmål:

Frank, 13

Steffen heller ved et uhell en hel liter melk på gulvet. Omtrent hvor stort areal har «melkedammen». Vet at en liter tilsvarer 0,01m2 er det svaret?

Svar:

Hei, Frank!

Vi har ikke nok informasjon til å løse denne oppgaven. Det er fordi melken kan dekke så stort areal den bare vil. La oss ta et eksempel: Vi bruker da at 1L = 1 dm3:

Hvis vi har et gulv med areal på 10 m2 vil melken dekke hele arealet. Melkelaget (det vil si "høyden" på melken) blir det du ganger arealet med for å få volumet, som vi har at er 1 dm3 eller 0,001 m3. Med andre ord er melkelaget  slik at 

10 m2  x = 0,001m3

 Vi kan dele på 10 m2 på begge sider, slik at vi får:

 x = 0,00110m3m2 = 0,0001 mmmmm = 0,0001 m = 0,1 mm

Slik at melkelaget blir på 0,1 millimeter. Vi kan dekke et større areal også, slik at vi får et mye mindre melkelag, for eksempel kan vi ha et areal på 1 km2.  1 dm3 = 0,000000000001 km3 så tykkelsen på melken blir slik at: (NB: Vi får et ekstremt lite tall!)

 

Vi kan dele på på begge sider, sånn at vi får:

x = 0,0000000000011km3km2 = 0,000000000001 km = 1 nm

så tykkelsen på melken blir 1 nanometer. Det er nesten like lite som størrelsen på et atom! Dette er selvfølgelig ikke mulig i virkeligheten, men i matematikken går alt an!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 11.12.2017 Endret: 06.02.2019