www.matematikk.org
Til lærere:

Utsendelse av plakater

Har du lyst til å pynte opp klasserommet ditt med matematikkplakater?

Vi har restopplag av plakater som vi nå sender ut gratis til skoler innen fristen 1. mai 2019 eller så lenge lageret rekker.  Bruk skjema som du finner i høyrespalten for å bestille.

I 2009 laget vi en serie på ni matematikkplakater der innholdet er tilpasset grunnskolen. Ett sett er laget for 1.-4. trinn, ett for 5.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn.

Plakater i settet for 1.-4. trinn: Tall, Den lille gangetabellen, Geometriske figurer
Plakater i settet for 5.-7. trinn: Statistikk, Brøk, Areal og volum
Plakater i settet for 8.-10. trinn: Funksjoner, Tallet π, Pytagoras

I 2013 laget vi en serie på ni med plakater for videregående skole med disse temaene:
Funksjoner, Integrasjon, Logaritmer, Algebra, Kombinatorikk, Rekker, Geometri, Trigonometri, Vektorer.
For å se alle plakatene trykk på lenkene nedenfor.

Plakater for grunnskolen

Plakater for videregående skole

Publisert: 29.03.2019 Endret: 29.04.2019