www.matematikk.org

FUG feirer 40 år!

Vi gratulerer Foreldreutvalget for gunnopplæringen (FUG) med 40 årsdagen!

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) feirer i år 40 år. FUG er opptatt av (hentet fra fug.no):

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

I 2005 laget FUG i samarbeid med matematikk.org heftet Foreldre teller! I heftet finner du tips om leksearbeid, hvor viktige foresattes holdninger til matematikkfaget er og ikke minst forslag til spill foresatte og barna kan spille sammen.

For mer informasjon, se i høyrespalten!

 

 

Publisert: 22.11.2016 Endret: 29.11.2016

Eksterne lenker