www.matematikk.org

Nye flotte undervisningsopplegg

Brøkforståelse - kortspill, Matematikkheftet for mellomtrinn og Introduksjon i kombinatorikk med konkrete utvidelser er klare for å tas i bruk.

Vi takker for innsendte undervisningsopplegg. Disse tre spenner fra kortspill for å oppnå brøkforståelse til et heftet med ti oppgaver innen tall og tallregning til en introduksjon i kombinatorikk med mulighet for utvidelse.

Forsiden av matematikkheftet 

Eksempler på kort fra Brøkforståelse

 
Forsiden av matematikkheftet Kort fra Brøkforståelse
Publisert: 18.06.2015