Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Linjer i planet

Videoen forklarer lineære funksjoner: stigningstall, konstantledd og sammenhengen mellom grafisk fremstilling og funksjonsuttrykket.

MatRIC: Linjer i planet


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Oppgaver

1. En er gitt ved y=-2x+3. Hva er stigningstallet til linjen?

FASIT

Stigningstallet er -2.

"Det vil si at hver gang du beveger deg ett steg langs x-aksen, så beveger du deg -2 like store steg langs y-aksen (altså 2 steg nedover for hvert steg bortover)."

 


2. En linje er gitt ved y=x+6. Hva er stigningstallet til linjen?

FASIT

Stigningstaller er 1.

"Det vil si at hver gang du beveger deg ett steg langs x-aksen, så beveger du deg 1 like stort steg langs y-aksen (altså 1 steg oppover for hvert steg bortover)."

 


3. En linje er gitt ved y=5. Hva er stigningstallet til linjen?

FASIT

Stigningstallet er 0.

 


4. En linje er gitt ved y=-2x+3. Hva er konstantleddet til linjen? Hvor skjærer linjen i y-aksen?

FASIT

Konstantleddet er 3. Linjen skjærer i y-aksen i y=3.

 


5. En linje er gitt ved y=x+6. Hva er konstantleddet til linjen? Hvor skjærer linjen i y-aksen?

FASIT

Konstantleddet er 6. Linjen skjærer i y-aksen i y=6.

 


6. En linje er gitt ved y=5. Hva er konstantleddet til linjen? Hvor skjærer linjen i y-aksen?

FASIT

Konstantleddet er 5. Linjen skjærer i y-aksen i y=5.

 


7. En linje l går gjennom origo og punktet (1,2). Finn likningen for linjen l.

FASIT

y=2x

 


8. En linje m går gjennom punktene (1,1) og (6,2). Finn likningen for linjen m.

FASIT

y=15x+45

 


9. En linje n går gjennom punktene (3,2) og (-2,-3). Finn likningen for linjen n.

FASIT

y=x-1

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten