Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

abc-formelen

Videoen utleder og forklarer formelen for løsing av andregradslikninger, også kalt abc-formelen.

 

MatRIC: ABC-formelen


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Ulikhet,  

abc-formelen

abc-formelen sier at en likning på formen ax2+bx+c=0 har løsningene x=b±b24ac2a.

abc-formelen
,  

Faktorisering av uttrykk

Med å faktorisere et uttrykk i x mener vi å skrive det som et produkt av lineære faktorer.

Eksempel:  x2+4x+3=(x+1)(x+3) 

Faktorisering av uttrykk i x
,   

Diskriminant

For en andregradslikning ax2+bx+c=0 kalles tallet b24ac for diskriminanten. Om dette tallet er negativt har likningen ingen løsninger, om det er 0 har den én, og om det er positivt har likningen to løsninger.

Diskriminant

Oppgaver

1. Finn alle x slik at x2+x-2=0.

FASIT

1 og -2

 

2. Finn alle x slik at x2+5x+6=0.

FASIT

-2 og -3

 

3. Finn alle x slik at x214x+49=0.

FASIT

7 (med multiplisitet 2.)4. Finn alle x slik at x2+32x-1=0.

FASIT

12 og -25. Faktoriser uttrykket 3z215z-42.

FASIT

3(z-7)(z+2)6.
Faktoriser uttrykket 2x2+4x+32.

FASIT

2(x2+2x+16)

Uttrykket kan ikke faktoriseres til førstegradspolynomer, og er derfor ferdig faktorisert.7. Faktoriser uttrykket x45x2+6.

FASIT

(x+3)(x-3)(x+2)(x-2)8.
La s og x. For hvilke verdier av s har likningen x2+sx+4=0 én løsning?

FASIT

s=±49. La s og x. For hvilke verdier av s har likningen x2+sx+4=0 to løsninger?

FASIT

4<s<-410. La s og x. For hvilke verdier av s har likningen x2+sx+4=0 ingen løsninger?

FASIT

 -4<s<4

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten