Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Kvadratsetningene

Videoen forklarer kvadratsetningene og viser eksempler på bruk av disse.

MatRIC: Kvadratsetninger


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Første kvadratsetning

Første kvadratsetning

Første kvadratsetning sier at

 (a+b)2=a2+2ab+b2.

 

Første kvadratsetning
,  

Andre kvadratsetning

Andre kvadratsetning

Andre kvadratsetning sier at

 (ab)2=a22ab+b2.

Andre kvadratsetning
,  

Konjugatsetningen

Konjugatsetningen

Konjugatsetningen kalles også tredje kvadratsetning:

 (a+b)(ab)=a2b2.

Konjugatsetning

Oppgaver

1. Regn ut (x+1)2.

FASIT

x2+2x+12. Faktoriser uttrykket x2+4x+4.

FASIT

(x+2)23. Regn ut (2x3)2.

FASIT

4x2-12x+94. Faktoriser uttrykket x218x+81.

FASIT

(x-9)25. Regn ut (x+12)(x12).

FASIT

x2-146. Faktoriser uttrykket 2516x2.

FASIT

(54-x)(54+x)7. Regn ut (2312x)(23+12x).

FASIT

23-14x28. Faktoriser uttrykket 4x220x+25.

FASIT

(2x-5)29. Regn ut (x3)2(x+3)2.

FASIT

x4-18x2+81


Løsningsforslag:

(x-3)2(x+3)2
=x-3x+32
=x2-92
=x4-18x2+8110. Faktoriser utrykket 14x29.

FASIT

12(x+6)(x-6)

Merk at svaret kunne like så godt ha vært (12x+3)(12x-3) eller 1400(100x+600)(x-6). Når ikke annet er spesifisert i oppgaven, handler faktorisering først og fremst om å skrive om uttrykket til et ledd bestående av førstegradsfaktorer (eller andregradsfaktorer når det ikke er mulig å faktorisere til mindre).

 

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten