Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Brøkregning

Videoen forklarer brøkregning: forkorting, utviding, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og invers.

MatRIC: Brøkregning


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

Begreper

 

Addisjon

Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen.

Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.
Mellom leddene skrives plusstegn +.

Addisjon

Brudden brøk

En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.

Eksempel: 235

Brudden brøk

Variabel

En bokstavbetegnelse på et vilkårlig element i en mengde. Det motsatte er en konstant.

Eksempel: I uttrykket y = x + 3 er 3 en konstant og x en variabel. y er en annen variabel, avhengig av x.

Se Variable størrelser

Variabel
,  

Utvide brøk

Å utvide en brøk betyr å multipliseres teller og nevner med samme tall. Brøken beholder samme verdi.

Eksempel: 37 er utvidet til 614, fordi 3272=614

Utvide brøk

Oppgaver

1. Forkort brøken 420150.

FASIT

145


2. La a,b,c, abc0. Forkort brøken a2b+2acabc.

FASIT

ac+2b


3. Skriv 23 som en brøk.

FASIT

123


4. Skriv 23 som en brøk.

FASIT

231


5. La a,c og la c0. Forkort brøken 41ac23c.

FASIT

2a


6. Utvid brøken 17 med 4.

FASIT

428


7. Regn ut 13+14.

FASIT

712


8. Regn ut 45210.

FASIT

35


9. Regn ut 1212.

FASIT

1


10. Regn ut 12345.

FASIT

5


11. La a, a0 og a1. Regn ut a3a23(a+1).

FASIT

a+1a


12. Regn ut (712-5)-1.

FASIT

-1253


13. Regn ut (32+43)1.

FASIT

617


14.La x, og x3. Regn ut x+2x3+x2x3.

FASIT

2xx-3


15. La y, y0 og y2. Regn ut 2y+22yy+1y+2.

FASIT

2(y+1)y(y+2)


16. La z, og z±1. Regn ut z+7z+1+z+1z1.

FASIT

2(z2+4z-3)(z+1)(z-1)

 

 
Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten