MatRIC: Polynomfunksjoner


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC