Åkerneset

Alle målinger starter i det skredet starter sin bevegelse slik at skredbevegelsen kan bli koblet til det genererte bølgetoget.
Rettighetshaver: Torgeir Jensen / Torgeir Jensen