www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn

Kassalappen

Hvor mye matematikk kan vi få ut av en kassalapp?

Lærerens instruksjoner

Forberedelser

Før vi gikk i gang med matematikkdagen hadde vi en times innføring i Excel.

Læreren må selvsagt beherske Excel og vise elevene hvordan man lager formler, eller bruker formler (f.eks gjennomsnitt, median, typetall = modus i Excel), sorterer etter ulike kolonner, autosummerer, lager frekvenstabeller og hvordan man lager ulike diagrammer.

I samarbeid med elevene valgte vi to kriterier som gruppenes gjennomføring og sluttprodukt skulle vurderes etter, og det ble satt karakter på elevenes presentasjon på slutten av dagen. Gruppene fikk vurderingen umiddelbart etter fremføring for klassen.

Til hjelp for elevene fikk de også følgende spørsmål som skulle besvares og leveres til lærer før presentasjonen startet;

A. Jeg ser at det spørres etter…
B. For å løse oppgaven vil jeg begynne med…
C. Så vil jeg fortsette med…
D. Hva slags matematikkferdigheter og regneoperasjoner må jeg kunne: …
E. Jeg vil spørre lærer om…
F. Jeg vil avslutte med…

Selve dagen med oppgavene

Dagen med kassalappen begynte med at jeg forklarte kort om kolonner og rader og ga tips til hvilke navn på kolonnene vi kunne bruke. Elevene brukte ca 1 time på å legge inn varene og prisene.

Så fikk elevene utdelt vedlagte kassalapp. De skal finne og legge matematikken i en kassalapp over i et regneark. De må legge inn alle varene, antall og pris. Oppgavene finner du under fanen "Elevens oppgaveark".

Veiledning på sortering og ulike ekstrafunksjoner ble gjort individuelt når elevene var kommet så langt.

Elevene velger så en varegruppe (meierivarer, pålegg, frukt osv) som de skal lage en "reklame" for. Varene må grupperes på en slik måte at det kan lages statistikk for de valgte gruppene. Disse statistikkene skal brukes for å fremme deres argumentasjon i "reklamen". For eksempel: momsfritak på frukt og grønt og halv moms på meierivarer, da de kan vise at en normalfamilie bruker så og så mye på disse varene.

Mange ungdomsskolelever er vant til å jobbe med matematikk etter "oppskrift" (algoritme), men i dette opplegget finnes det ingen. Elevene velger varegruppe, og de må velge hensiktsmessig argumentasjonsrekke for å overbevise tilhørerne.

Noen av mine elever laget en argumentasjon som gikk på å øke momsen på meiereivarer fordi de ønsket økt tilskudd til norske bønder. De kunne da vise at meierivarer utgjorde en liten del av en "normal" handlekurv.

Elevene presenterer sin ”reklame” på slutten av dagen for de andre.

Tilbakemeldinger fra elevene:

Alle følte at de lærte mye i Excel og at det var spennende å trikse med tallene og sorteringene slik at de passet deres argumentasjoner. 

I forlengelsen av presentasjonene fikk vi snakket om statistikk som manipulerer, og hvordan vi som forbrukere må være bevisst på dette når vi leser ulike statistiske diagrammer.

Elevens oppgaveark

Kassalappen

Oppgave 1: Lær å bruke verktøy i Excel.

Legg alle varene og prisene fra kassalappen inn i et Excel-regneark. Lag de formlene som trengs for å kunne gjøre alle de ulike utregningene som du finner på en kassalapp.

Oppgave 2: Reklamekampanje/argumentering

Velg et produkt, en matsort, eller en matkjede og lag en reklame eller en argumentasjonsrekke for noe du vil oppnå.

Kassalappen din er fra en påskehandel. Bruk den for å fremme ditt valgte produkt/matsort/matkjede. Du skal bruke tallene og lage en grafisk framstilling (søylediagram, linjediagram). Bruk egnet sentraltendens (gjennomsnitt, median, typetall (= modus i Excel)) i din reklamekampanje/argumentasjon.

Oppgave 3: Muntlig framføring

Til slutt i dag skal du vise argumentasjonen/reklamekampanjen din for resten av klassen. Tenk på tilhørerne som den gruppa du ønsker å nå i din argumentasjon.

Når du skal jobbe med oppgavene i dag skal du tenke over og svare på følgende spørsmål:
A.    Jeg ser at det spørres etter…
B.    For å løse oppgaven vil jeg begynne med…
C.    Så vil jeg fortsette med…
D.    Hva slags matematikkferdigheter og regneoperasjoner må jeg kunne: …
E.    Jeg vil spørre lærer om…
F.    Jeg vil avslutte med…

Svarene på disse spørsmålene skal leveres inn før dere holder deres presentasjon for resten av klassen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  To og to elever sammen.

 • Utstyr

  Excel
  Prosjektør

 • Tidsbruk

  Hel dag.

 • Valg av tidspunkt

  Innføring i Excel og avslutning av statistikk.

Skrevet av

Tonje Hofsøy

Institusjon

Langnes skole
Matematikksenteret

Vedlegg