www.matematikk.org

Målgruppe:

4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Introduksjon til likninger for 4. trinn og oppover

I likningene brukes sparegriser og mynter i stedet for tall og plusstegn.

Lærerens instruksjoner

Gjennom de 8 treningsoppgavene i oppgavesettet får elevene se betydningen av likhetstegnet - det som er samlet på venstre side, må tilsvare det som er samlet på høyre side.

I hver av oppgave skal elevene finne verdien av innholdet i hver sparegris. Her vil den være representert ved antall mynter. Legg vekt på at grisene er helt like og representerer et bestemt tall (tilsvarende verdien) i hver oppgave.

Innholdet i én sparegris varierer fra oppgave til oppgave.

Når elevene er på mellomtrinnet eller i ungdomsskolen, er det spesielt viktig å presisere at det er verdien i grisene vi er opptatt av - i prinsippet ikke antall mynter, siden det da lett kan dannes en varig misoppfatning om at det er antall objekter vi er ute etter.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Små grupper, eller en og en.

 • Utstyr

  Ingen spesielle.

 • Tidsbruk

  Ca. 30 minutter inkludert diskusjon om ulike løsningsmetoder og betydning av likhetstegnet.

 • Valg av tidspunkt

  Introduksjon til likninger, men kan også fungere som problemløsingsoppgaver.

Skrevet av

Geir Martinussen
Geir Martinussen

Institusjon

Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilsvarende emner behandles også i

Vedlegg