www.matematikk.org

Målgruppe:

10. trinn

Blandet juledrops for 10. trinn

Hyggelige juletemaer der to og to sammen kan finne løsninger, gjerne som ledd i en repetisjon foran tentamen.

Lærerens instruksjoner

Alle oppgavene finnes i vedlegget "Oppgaveheftet".

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar
   • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane
  • Geometri
   • bruke og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras' setning i berekning av ukjende storleikar
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Arbeid sammen to og to, eller alene.

 • Utstyr

  Papir, blyant og kalkulator.

 • Tidsbruk

  Dobbelttime

 • Valg av tidspunkt

  Oppgavesamlingen passer godt som repetisjon i førjulsperioden, før eventuelle prøver.

Skrevet av

Isabel Nordheggen

Institusjon

Grunnskolen Oslo Kristne Senter