www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn

Beregning av volum

Elevene får erfaring med ulike enheter for volum ut fra en praktisk tilnærming.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  arbeid i grupper på tre og samlet klasse, en blanding

 • Utstyr

  melkekartong, skolemelkekartong, litago sjokolade-melkekartong o.l., linjal, lommeregner

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Martin Carlsen

Institusjon

Universitetet i Agder