www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn

Beregning av volum

Elevene får erfaring med ulike enheter for volum ut fra en praktisk tilnærming.

Lærerens instruksjoner

Til dette undervisningsopplegget er det tatt utgangspunkt i ting som skulle være kjent for alle elevene. Det er absolutt mulig å utvide opplegget med å finne volum av andre kjente ting.

Skisse av timen:


La elevene sette seg i grupper på tre. Alle elevene har på forhånd fått i lekse å ta med seg en tom melkekartong, en tom skolemelk og en tom Litago-melkekartong. La elevene først få diskutere og bli enige om hva hver kartong inneholder (det står skrevet på utsiden av kartongen).

La elevene starte med literskartongen. Elevene skal få måle med linjalen for å finne volumet. De må da måle lengde, bredde og høyde. Det er fint om gruppa diskuterer hva som må måles for i det hele tatt å finne volumet. I tillegg må de passe på å ikke måle høyden som avstanden fra bunn til topp. Kartongen blir jo ikke fylt med væske helt til toppen, kun til der kartongen begynner å snevre inn. Det er fint om gruppa diskuterer hvilken enhet de skal bruke. Kubikkcentimeter? Kubikkdesimeter? Kubikkmeter? Det er viktig at enhetene gir mening for elevene.

Etter at elevene har funnet målene kan en snakke om resultatene i plenum. Hva får gruppene til svar? Får de det samme svaret? Bruker de samme måleenhet (en kan godt gi noen grupper i oppgave å måle i desimeter og andre grupper i centimeter)?

Sannsynligvis får elevene et svar i nærheten av 1000 eller 1. Her kan det bli en diskusjon rundt nøyaktighet i målingene, om å beregne tykkelsen på kartongen, som jo ikke skal regnes med osv. Hvorfor har noen fått 1 mens noen fikk 1000? Svaret ligger i måleenheten de valgte når de startet å måle kartongen. De forskjellige valgene viser at 1 kubikkdesimeter = 1000 kubikkcentimeter.

Hva har de selv utforsket og oppdaget med dette? Jo, at 1 liter = 1 kubikkdesimeter.

Sjekk om dette stemmer for de andre kartongene elevene har med. Dette kan bli vanskligere siden kartongene ikke inneholder nøyaktig 1 liter melk.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  arbeid i grupper på tre og samlet klasse, en blanding

 • Utstyr

  melkekartong, skolemelkekartong, litago sjokolade-melkekartong o.l., linjal, lommeregner

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Martin Carlsen

Institusjon

Universitetet i Agder