www.matematikk.org

Målgruppe:

6. trinn
7. trinn

Kart og målestokk

Undervisningsopplegg knyttet til forståelse av kart og målestokk, forstørring og forminskning.

Lærerens instruksjoner

Felles:

En samtale rundt begrepet målestokk. Hva det betyr og hva det brukes til. Hvordan målestokken er ulik for forskjellige kart og skisser. Diskuter begrepene forminskning og forstørring. Se på ulike kart i atlaset evt. på tavlekart.

Oppgaver i toergrupper:

1a) Sett en ring rundt de målestokkene som betyr forstørrelser.

       1 : 10                     4 : 1                      6 : 1                     1 : 300

1b) Sett en ring rundt de målestokkene som betyr forminskning.

       25 : 1                     1 : 30                    7 : 1                     1: 125

 
Del ut et atlas til hver gruppe. Finn et kart over Europa.

2 a) Hva er målestokken til dette kartet?

2 b) Hvor langt tilsvarer 1 cm på kartet i virkeligheten?

2 c) Hvor langt er det i luftlinje mellom Oslo og Paris? Skriv først ned i cm på kartet og finn så ut hva dette tilsvarer i virkeligheten.

3) Gjør det samme for avstanden mellom:
  
a) Oslo og Trondheim:
  
b) Trondheim og Bodø:
 
c) Hvor langt er det da fra Oslo til Bodø?


4) Finn et kart i atlaset over Norge.

a) Hva er målestokken til dette kartet?

b) Hvor langt tilsvarer 1 cm på kartet i virkeligheten?

c) Hvor langt er det mellom Oslo og Trondheim i cm?
     Hva tilsvarer dette i virkeligheten?

d) Hvor langt er det mellom Trondheim og Bodø i cm?
     Hva tilsvarer dette i virkeligheten?

e) Hvor langt er det da i virkeligheten fra Oslo til Bodø?

f) Er det noe forskjell på svaret du ga i oppgave 3c) og 4e)?
   Hvis det er noen forskjell, hvordan kan det ha seg?

Elevens oppgaveark

Oppgaver i toergrupper:


1a) Sett en ring rundt de målestokkene som betyr forstørrelser.

       1 : 10                     4 : 1                      6 : 1                     1 : 300

1b) Sett en ring rundt de målestokkene som betyr forminskning.

       25 : 1                     1 : 30                    7 : 1                     1: 125


Finn et kart over Europa.

2a) Hva er målestokken til dette kartet?

2b) Hvor langt tilsvarer 1 cm på kartet i virkeligheten?

2c) Hvor langt er det i luftlinje mellom Oslo og Paris? Skriv først ned i cm på kartet og finn så ut hva dette tilsvarer i virkeligheten.

3) Gjør det samme for avstanden mellom:
  
a) Oslo og Trondheim:
  
b) Trondheim og Bodø:
 
c) Hvor langt er det da fra Oslo til Bodø?


4) Finn et kart i atlaset over Norge.

a) Hva er målestokken til dette kartet?

b) Hvor langt tilsvarer 1 cm på kartet i virkeligheten?

c) Hvor langt er det mellom Oslo og Trondheim i cm?
    Hva tilsvarer dette i virkeligheten?

d) Hvor langt er det mellom Trondheim og Bodø i cm?
     Hva tilsvarer dette i virkeligheten?

e) Hvor langt er det da i virkeligheten fra Oslo til Bodø?

f) Er det noe forskjell på svaret du ga i oppgave 3c) og 4e)?
    Hvis det er noen forskjell, hvordan kan det ha seg?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  Atlas, kart over Europa, linjal

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Tove Kalvø

Institusjon

Universitetet i Agder