www.matematikk.org

Målgruppe:

7. trinn

Gjenomsnitt

Elevene skal lære om begrepet gjennomsnitt og finne gjennomsnittet av flere tall og målinger.

Lærerens instruksjoner

Oppgaver:

Tenk deg at du arbeider og får lønn hver uke. I løpet av fire uker får du dette utbetalt:
1. uke: 100 kr
2. uke: 100 kr
3. uke: 200 kr
4. uke: 200 kr
På fire uker får du til sammen 600 kr. Hvis du tar de 600 kr du har tjent på fire uker og dividerer på 4 finner du ut at du har tjent 150 kr i gjennomsnitt hver uke. Noen ganger tjener du mer enn gjennomsnittet, andre ganger tjener du mindre.

Hvis du skal finne gjennomsnittet av noen tall, må du først addere alle tallene og så dividere summen på antall tall.

Eksempel:
Finn gjennomsnittet av disse seks tallene: 2, 4, 4, 6, 7, 7.
Først adderer du tallene: 2 + 4 + 4 + 6 + 7 + 7 = 30
Deretter dividerer du summen på antall tall: 30/6 = 5
Gjennomsnittet av tallene 2, 4, 4, 6, 7 og 7 er 5. 


Oppgave 1:

Finn ut hvor mange elever det er i gjennomsnitt i hver klasse på skolen. (Tips: Først må du finne ut hvor mange elever det er i hver klasse og legge disse tallene sammen.)


Oppgave 2:

Finn ut gjennomsnittshøyden på elevene i bestemte klasser. Hva er gjennomsnittet i 1. klasse? Hva er gjennomsnittet i 2. klasse osv?


Oppgave 3:

Finn ut gjennomsnittstida som forskjellige klasser bruker på å løpe 60 meter. Hva er gjennomsnittet i 1. klasse? Hva er gjennomsnittet i 2. klasse osv?


Oppgave 4:

Gjør andre målinger og finn gjennomsnittet.
Ideer: Hvor lang tid bruker elevene på

 • lekser
 • frilesing hjemme
 • øving på instrumenter

og så videre...

Elevens oppgaveark

Oppgaver:

Tenk deg at du arbeider og får lønn hver uke. I løpet av fire uker får du dette utbetalt:
1. uke: 100 kr
2. uke: 100 kr
3. uke: 200 kr
4. uke: 200 kr
På fire uker får du til sammen 600 kr. Hvis du tar de 600 kr du har tjent på fire uker og dividerer på 4 finner du ut at du har tjent 150 kr i gjennomsnitt hver uke. Noen ganger tjener du mer enn gjennomsnittet, andre ganger tjener du mindre.

Hvis du skal finne gjennomsnittet av noen tall, må du først addere alle tallene og så dividere summen på antall tall.

Eksempel:
Finn gjennomsnittet av disse seks tallene: 2, 4, 4, 6, 7, 7.
Først adderer du tallene: 2 + 4 + 4 + 6 + 7 + 7 = 30.
Deretter dividerer du summen på antall tall: 30/6 = 5.
Gjennomsnittet av tallene 2, 4, 4, 6, 7 og 7 er 5.

Oppgave 1:

Finn ut hvor mange elever det er i gjennomsnitt i hver klasse på skolen. (Tips: Først må du finne ut hvor mange elever det er i hver klasse og legge disse tallene sammen.)

Oppgave 2:

Finn ut gjennomsnittshøyden på elevene i bestemte klasser. Hva er gjennomsnittet i 1. klasse? Hva er gjennomsnittet i 2. klasse osv?

Oppgave 3:

Finn ut gjennomsnittet som forskjellige klasser bruker på å løpe 60 meter. Hva er gjennomsnittet i 1. klasse? Hva er gjennomsnittet i 2. klasse osv?

Oppgave 4:

Gjør andre målinger og finn gjennomsnittet.
Ideer: Hvor lang tid bruker dere på

 • lekser
 • frilesing hjemme
 • øving på instrumenter

og så videre...

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Statistikk og sannsyn
   • finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandre

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  lommeregner

 • Tidsbruk

  2 timer

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Evert Dean

Institusjon

Samfundets skole