www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Julekalender 2015, 8. - 10. trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. De fire siste oppgavene er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå I er det letteste. Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 8.-10. trinn.

Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om. For tips/kommentarere med mer se de siste to sidene.

Stikkord for årets løsningsord gis eventuelt til elevene ETTER at oppgavene er løst:

badetabbe

Opplegget kan passe til en kosetime før jul, eller så kan klassen velge å løse noen oppgaver om gangen. Dersom klassen skal bruke opplegget i én kosetime kan det lønne seg å jobbe i grupper og fordele oppgaver, slik at alle oppgavene blir forsøkt løst i løpet av timen. De ”letteste” oppgavene kommer først.

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene innen 16. januar 2016. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet ved å fylle inn nettskjemaet "Løsningsord 2015" i høyrespalten på

http://matematikk.org/julekalenderen

Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall, fyll vennligst inn nettskjemaet en gang til (husk å skrive e-postadressen din riktig).

Innsendingsfrist for konkurransen er 16. januar 2016.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, 20. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

 

Lykke til med oppgavene og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 8. - 10. trinn

Oppgave 3.

Finn alle navnene som kan brukes på denne figuren:

Kvadrat og parallellogram  N
Kvadrat, parallellogram og rombe  K
Kvadrat, parallellogram og rektangel  O
Kvadrat, parallellogram, rombe og rektangel  P

 

Oppgave 6 (nivå I)

Karianne, Line og Bjørn har blitt enige om å dele 176496 kr i forholdet 2:3:7 (Karianne : Line : Bjørnar).

https://www.flickr.com/photos/38605609@N02/7583441768https://www.flickr.com/photos/38605609@N02/7583441768Oppgavens bokstav er forbokstaven i navnet til den av de tre som fikk 44124 kr etter fordelingen.

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo
matematikk.org