www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Brøkforståelse - kortspill

I dette opplegget skal elevene sette sammen og diskutere ulike representasjoner av ni forhold. Opplegget fokuserer på sammenhengen mellom brøk, prosent, desimaltall og algebrauttrykk

Lærerens instruksjoner

Eksempler på kortUnder vedlegg finner du kortene. Kortene må kopieres og klippes opp i forkant av timen. De kan med fordel lamineres slik at de kan brukes flere ganger.

Kortene viser ni ulike forhold representert som situasjon, brøkuttrykk, illustrasjon, prosentverdi og algebraisk uttrykk. Elevene deles i grupper på fem og elevene får utdelt kortene (i tilfeldig rekkefølge) og skal sette sammen de kortene som hører sammen. Det er viktig at alle deltakerne kan forklare og begrunne gruppas løsning.

Til slutt diskuteres løsningene i plenum. En god måte å organisere dette på er som rekkefremlegg: hver gruppe får på tur presentere ett forhold og hver deltaker skal forklare en representasjon. Oppfølgingsspørsmålene bør fokus bør være på sammenhengen mellom de ulike representasjonene dersom elevene ikke utdyper dette.

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
   • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I grupper på fem.

 • Utstyr

  Kortene (se vedlegg) må kopieres og klippes opp i forkant av timen.

 • Tidsbruk

  Enkelttime.

 • Valg av tidspunkt

  Etter at elevene har jobbet med brøk og sammenhengen mellom brøk, prosent og eventuelt grunnleggende algebra (algebra kan utelates). Opplegget kan brukes til repetisjon.

Skrevet av

Carita Mariussen
Carita Mariussen
Håvard Evang
Håvard Evang

Institusjon

Flåtestad skole