www.matematikk.org

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Miljøagenter

Lærerens instruksjoner

Elevene deles inn i grupper på 2 - 4 elever og får utdelt oppgavene. Oppgavene passer til samarbeid og drøfting.

Se eksempler på oppgaver i Elevens oppgaveark. Se i høyrespalten under Vedlegg for hele oppgavesettet.

Variasjon

Undervisningsopplegget kan varieres ved at

 • elevgruppen er laget på tvers av trinn.
 • data samles over lengre trinn, flere trinn og annen type avfall.
 • miljøstasjoner besøkes.
 • elevene lager egne oppgaver.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS Matematikkheftet 2014.

Elevens oppgaveark

SamarbeidsoppgaverSamarbeidsoppgaver

Trinn Antall melk
1. trinn 18
2. trinn 21
3. trinn 24
4. trinn 17
5. trinn 11
6. trinn 9
7. trinn 6

Oppgave 1.

Lag et diagram på rutearket.

Oppgave 4.

Hvilket trinn kaster flest kartonger?
Hvilket trinn kaster færrest kartonger i løpet av ei uke?
Hvor mange flere eller færre kartonger kaster ditt trinn enn tilsvarende trinn på Toppen skole?

Oppgave 6.

Sondre fant på noe lurt. Han fikk alle trinnene på 1.-4. trinn for å hjelpe til. Hvor mange uker brukte de da for å få 1000 korker?

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, velje rekneart og grunngje valet, bruke tabellkunnskap og utnytte samanhengar mellom rekneartane, vurdere resultatet og presentere løysinga
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I grupper på 2 - 4 elever.

 • Utstyr

  Blyant, papir, datamaskin, plakat, farger og oppgaveark.

 • Tidsbruk

  2 - 3 timer.

Skrevet av

Ellen Engeland
Ellen Gjennestad
Inger - Lise Risøy
Maria Johansen
Marianne Gjessing Skogly
Randi Nysæther
Turid Lund
Åge Ryghseter

Institusjon

LAMIS