www.matematikk.org

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Brett en enkel sommerfugl

Elevene lærer om symmetri, mønster og geometriske figurer på en morsom måte!

Lærerens instruksjoner

Elevene blir delt i par. Hvert par får utlevert A4 ark, saks, teip, piperensere og fargestifter. Elevene kan få utlevert oppskriften på hvordan brette en enkel sommerfugl (se under Vedlegg i høyrespalten).

Nå skal elevene samarbeide om å brette en enkel sommerfugl. 

Når sommerfuglene er ferdige, snakker man med elevene om de ulike geometriske formene de har sett, symmetri og mønster.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS idéheftet i 2012.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
   • kjenne att, bruke og samtale om spegelsymmetri i praktiske situasjonar
   • lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar
   • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  A4-ark, saks, teip, piperensere, farger.

 • Tidsbruk

  En enkeltime.

 • Valg av tidspunkt

  Innføringen til emnet eller som repetisjon.

Skrevet av

Anne-Marie N. Fagernes
Gro Fjermedal
Jorunn Heftye
Eva Jæger
Lise F. Rirsch
Gunhild B. Størseth

Institusjon

LAMIS