www.matematikk.org

Målgruppe:

2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn

Mini klokkerebus

Klokkerebus består av fire oppgaver med klokkeslett angitt som tekst og urskive med visere. Løsningen på hver oppgave er en bokstav. Disse bokstavene skal settes sammen til et løsningsord.  

Lærerens instruksjoner

Innledning

Dette er en aktivitet som gir et fysisk avbrekk samtidig som elevene øver på klokka. Selv om aktiviteten kan gjennomføres i klasserommet, er det bedre med et sted med bedre plass (i gymsalen eller ute).

Elevene skal løse fire enkeltoppgaver. Riktig svar på en oppgave gir en bokstav. Bokstavene fra alle oppgavene skal settes sammen til ett løsningsord.

A 01:10
B 13:50
C 02:50

En klokke til venstre der den lille viseren peker på tallet 2 og den store viseren peker på tallet mellom 9 og 11.

Eksempel på rebusoppgave med klokka som tema.

Denne typen oppgaver brukes til å øve på samarbeid, konsentrasjon og oppgavefokus. Gode løsninger er kjente ord som er lette å stave som kost, mast, bakt, bakst og så videre. Det er en fordel at hver bokstav forekommer bare én gang i løsningsordet (men elevene trenger ikke å få vite dette). Elevene kan lettere finne svaret og du kan raskere oppdage eventuelle feil. Du kan gi elevene tips om hvilken oppgave de bør se på en gang til.

Vanskelighetsgrad kan på en enkel måte varieres. Under vedlegg er det tre oppgavesett for småtrinn og tre for mellomtrinn.

Forberedelse

Under vedlegg er det tre oppgavesett for småtrinnet med løsningsord bakt, kost, eller mast og et vedlegg der alle oppgavene med tilhørende bokstavlappene er slik at du kan lage andre løsningsord. Tilsvarende finnes det for mellomtrinnet, to forhåndslagde sett med løsningsord rask og klær og et sett med flere oppgaver og tilhørende bokstavlapper.

Vedlegget består av oppgaver og lapper med tilhørende bokstaver. Bruk vedlegg med ønsket løsningsord. Husk å kopiere opp bokstavlappene i samme antall som antall elevpar. Klipp ut bokstavlappene og legg dem i bunkene slik at eksempelvis det er én bunke med bokstaven A, en med bokstaven R og så videre.

Rebusoppgavene plasseres ut i rommet på ulike steder. Lappene med bokstavene plasseres på ett sted (et bord eller liknende).

Organisering

Elevene deles i par og får beskjed om at de skal løse 4 (eller 5) oppgaver. Viktig å understreke for elevene at:

 • Elevene må samarbeide og være nøyaktige. Feil på enkeltoppgaver gjør det umulig å finne løsningsordet.
 • Elevene løser oppgaver i valgfri rekkefølge. De må selv holde oversikt over hvilke oppgaver de har løst.
 • Etter å ha funnet en løsning, går de til bordet med bokstavene, tar én bokstav og legger den på plassen sin.
 • Når alle oppgavene er løst skal alle bokstavene ligge på plassen deres.

Lærer kan gå rundt og se på løsningene. De elevene som løser oppgaven først får en liten premie.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Måling
   • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
 • Etter 4. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Saks, A4 ark (A5 - ark), blyant.

 • Tidsbruk

  15 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  For øving og repetisjon.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter