www.matematikk.org

Målgruppe:

4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Brøkdomino

Et spill hvor elevene trekker hver sin dominobrikke. Brikken betraktes som en brøk. Eleven med størst brøk vinner.

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring

Dette er en variant av "Brøk-kamp 1" fra "Et ess i ermet". Her brukes domino-brikker i stedet for en kortstokk.

Elevene deles i par (kan også spille tre mot hverandre). Et sett med dominobrikker legges på bordet med baksida opp.

Elevene trekker hver sin domino-brikke. Den som har størst brøk vinner runden. Spillet fortsetter til bordet er tomt. Spilleren som har samlet flest brikker har vunnet.

OBS: En del dominobrikker har et blank felt. I dette spillet brukes disse som én prikk (gir flere like verdier og flere omkamper).

To dominobrikker. Til venstre står en prikk øverst og tre nederst. Til høyre står to prikker øverst og seks nederst.

La elevene bruke konkretiseringsmateriell (brøksirkler eller tilsvarende) til å sammenligne brøkene. Elevene må kjenne konkretiseringsutstyret godt nok til å kunne ta ut for eksempel to seks-deler og en tre-del – og kunne sammenligne størrelsen av disse.

Hvis elevene får brøker med samme verdi blir det omkamp. Den som vinner omkampen vinner også dominobrikkene fra den uavgjorte runden.

Tilpasning

For mange elever blir dette fort et enkelt spill. Da kan det differensieres med at noen elevpar kan velge å bruke det største tallet som teller. Alternativt kan læreren bestemme at blank felt skal bety for eksempel åtte prikker.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Sett med dominobrikker per elevpar. Konkretiseringsutstyr for brøk.

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Innføring til emnet og for variasjon.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter