www.matematikk.org

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Stafett i addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon

Dette er stafetter (varianter av Bingo) som gir elevene et fysisk avbrekk og hvor de trener hoderegning. De kan selvsagt gjerne brukes utendørs, i gymsalen og som fysisk aktivitet. Slike stafetter kan lages for alle regnearter.

Lærerens instruksjoner

Addisjonsstafett

Stafett for addisjon passer godt til småtrinnet. For å se eksempler på brett tilpasset addisjon med to 6-er terninger se i høyre spalte under Vedlegg. I 1. trinn kan elevene spille med to vanlige terninger, men bruk gjerne mindre brett. Terninger med flere flater (8, 12 og 20) åpner for større utfordringer. Det er også mulig å bruke flere terninger (anbefales å ha brett hvor man alltid er garantert treff på første kast).

Subtraksjonsstafett

Her får man store nok utfordringer med to terninger. I sin enkleste form kan man ha regelen om at det minste tallet alltid skal subtraheres fra det største (egnet med for eksempel 20-terning og 6-terning). En annen variant kan lages for å regne med negative tall, eksempelvis med en 12-er og 6-terning. Eleven kaster begge terningene. Så velger eleven om begge tallene skal være positive, et positivt og et negativt eller begge skal være negative.

Dersom terningkast 3 kan brukes som «pluss 3» eller som «minus 3», gir dette flere mulige svar, og kan stimulere til mer strategisk tenking. Vær oppmerksom på at dette er en mye mer utfordrende variant.

Se under Vedlegg for eksempler på brett tilpasset subtraksjon med en 6-er og 8-er terning med eller uten negative tall.

Multiplikasjonsstaffet

Elevenes oppgave er å kaste to terninger, multiplisere tallene og sette ett kryss på tallet som er produktet på bingobrettet. Varianter kan lages for ulike terninger (6-er, 8-er osv). Se under Vedlegg for brett tilpasset multiplikasjon med to 6-er terninger eller to 8-er terninger.

Tall plassert i 6 kolonner og 6 rader. Øverst fra venstre:
56, 2, 28, 6, 42, 18
16, 64, 5, 48, 10, 24
30, 12, 24, 8, 36, 9
6, 20, 7, 21, 15, 4
35, 3, 16, 14, 12 ,40
1, 25, 32, 8, 49, 4

Eksempel på bingobrett for multiplikasjonsstafett med to åtter-terninger.

Gjennomføring

Elevene deles i lag med 4-6 elever. Det er ikke nødvendig med samme antall elever på alle lagene. Lagene stilles opp i en del av rommet. Hvert lag får et bingobrett, terninger og en blyant plassert i en annen del av rommet. Avstand mellom lagene og brettene har ingen stor betydning, men for eksempel i hver sin ende av gymsalen kan passe.

Elevene løper (går) enkeltvis til lagets bingobrett, kaster terningene, regner ut svaret og krysser av på brettet. Hvis man får et resultat av terningkastet som ikke kan brukes (fordi tallet allerede er brukt opp) får man inntil tre forsøk. Neste elev starter når den forrige er ferdig med sin etappe. Unngå at elevene løper med blyant eller annet utstyr i hendene. Laget som først har seks på rad (vannrett, loddrett eller diagonalt) har vunnet.

Tilpasning

Som hovedregel kan elevene jobbe enkeltvis (dvs være alene på sin etappe). Dette gjør at alle føler at de har ansvar og at de ikke har noen å lene seg på. Svake elever kan støttes ved at lærer står og gir tips, at det finnes en multiplikasjonstabell eller egnet konkretiseringsmateriell ved bingobrettet o.l. Mer utfordrende varianter kan gjøres parvis. For varianter for prosent og algebra som er tilpasset ungdomstrinnet søk i undervisningsopplegg for 8.-10..  

Bingobrettene må tilpasses regneart og typen terninger som brukes. Regneark er et godt verktøy for å få oversikt over mulige resultat og for oppsett av selve bingobrettet. Lag bingobrett som er slik at lagene alltid vil få treff på første kast.

Ide til stafettoppgaver er hentet fra verksted på LAMIS sommerkurs i 2010.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Lag på 4 til 6 elever.

 • Utstyr

  Terninger, bingobrett, blyant, tusj og kladdeark.

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Variasjon og ekstra trening.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter