www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Målerebus

Praktisk måling byr på ulike utfordringer. Flere tips til å lage gode oppgaver i måling og for gjennomføring av en spennende økt i måling følger. Elevene får bryne seg på oppgaver i sitt eget tempo.

Lærerens instruksjoner

Utfordringer med måling

Erfaringsmessig opplever elevene måling som vanskelig. Utfordringer man støter på er:

  • praktisk bruk (hvordan måler man en vegg på ca 4 m hvis man har et målebånd på 150 cm?)
  • ulike skalaer (målebånd med cm og tommer på hver sin side, volummål med både ml og andre enheter som fl.oz ) og forvirrende skalaer (kjøkkenmål med mål for sukker, mel og så videre)
  • merking av skala (inndeling merket 200 – 400 – 600 og så videre)
  • innstillinger (vekt som kan stilles om fra gram til kg til oz og så videre)
En skolevekt med en oppgave under.

Eksempel: skolevekt hvor avlesing av skala er vanskelig. Forvirrende både at vekta har lbs på innsiden av sirkelen og at 0.5 ikke er avmerket på skalaen.

Aktiviteten skal derfor fokusere på:

 • nøyaktighet ved avlesing
 • å velge riktig skala (f.eks å lese av ml i stedet for fl.oz på et volummål)
 • å vurdere hvilken enhet det er på måleredskap med skala uten navn på enheter (er det mm eller cm vi måler med linjalen?)

Her vil elevene øve på samarbeid, konsentrasjon og oppgavefokus. Samarbeid kan være en utfordring, og det kan være nødvendig å dempe konkurranseiveren hos enkelte.

Lag egne oppgaver

De tilgjengelige måleredskapene brukes som utgangspunkt for oppgavelagingen. Oppgaver med realistisk anslag (uten måleredskap) kan gjerne brukes. Vanskelighetgraden på oppgavene kan variere. Eksempel på en enkel oppgave er: «Hvor lang er pinnen?».  Sammen med pinnen som skal måles har man et måleredskap (f.eks linjal) og et ark med tre svaralternativ. Alternativene kan være:

A: 29 mm
I: 29 cm
O: 29 dm

Andre typer oppgaver kan være:

 • Hvor mye veier …. ?
 • Hvor mye vann er det i …. ?
 • Hva er tykkelsen på … ?
 • Hvor lang tid bruker … ?

Oppgavene fordeles på stasjoner. En stasjon består av en oppgave og et måleredskap. Et eksempel på en stasjon med volum, er et målebeger er fylt med vann. Elevene skal finne riktig skala og lese av. Dersom man mistenker at en oppgave vil ta lengre tid, plasser flere måleredskaper på denne stasjonen. En styrke med oppgavetypen er at elevparene kan bruke ulik tid på oppgavene.

Organisering

Selv om aktiviteten kan gjennomføres i klasserommet, anbefales det å bruke en arena der man har bedre plass. Her vil man kunne måle større gjenstander/avstander.

Elevene skal løse et sett med enkeltoppgaver. Riktig svar på en oppgave gir en bokstav. Bokstavene fra alle oppgavene skal settes sammen til ett løsningsord. Det at måleresultat skal brukes til noe har betydning i forhold til elevens motivasjon.

Gode løsninger er kjente ord som er lette å stave som viskelær, matboks og lyspære. Det er en fordel at hver bokstav forekommer bare én gang i løsningsordet. I tillegg til at elevene finner ordet raskere, kan du raskt se eventuelle feil og gi tips om hvilken oppgave elevene bør se på en gang til.

Gjennomføring

Elevene skal samarbeide to og to. Hvert par får et A5-ark. Dette brettes (halveres) tre ganger. Når arket brettes ut er det inntil åtte "lapper" som løsningsbokstaver skal skrives på.

Lag minimum en oppvarmingsoppgave som vises for elevene når de sitter parvis. Forklar oppgaven og sjekk at elevene forstår at de skal finne en bokstav som løsning.

Elevene får beskjed om hvor mange oppgaver det er, og en presentasjon av de ulike oppgavetypene og hvilke hensyn de må ta (f.eks ved volummål med vann i). Det er viktig å understreke for elevene at:

 • De må samarbeide og være nøyaktige. Feil på enkeltoppgaver gjør det umulig å finne løsningsordet.
 • Elevene løser oppgaver i valgfri rekkefølge. De må selv holde oversikt over hvilke oppgaver de har løst.
 • Når de har funnet en løsning, må de gå tilbake til svararket og notere ned denne.
 • Ark hvor løsninger skrives ned og blyant skal ligge igjen på pulten.
 • Når alle oppgavene er løst skal alle bokstavene settes sammen til ett ord.

Når alle oppgaver er løst får elevene saks og kan klippe ut bokstavene slik at det blir lettere å sette sammen til et ord. Lærer kan med fordel se over løsningene før saks deles ut. De elevene som løser oppgaven først oppfordres til ikke si løsningen høyt i klassen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Måleutstyr for lengde, volum og vekt.

 • Tidsbruk

  30 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter