www.matematikk.org

Målgruppe:

10. trinn
Vg1P

Vår egen bedrift (frisørsalong)

Elevene får en oppgave som kan relateres til fremtidig yrke og arbeidsliv. Elevene møter store tall, må gjøre anslag over arbeidskapasitet og priser, og regne ut budsjett.

Lærerens instruksjoner

Elevene skal ved å samarbeide lage et realistisk budsjett for en frisørsalong. Dersom elevene ønsker å gjøre tilsvarende for et bilverksted eller annet, er prinsippet det samme, men vedleggene i undervisningsopplegget må tilpasses den nye settingen.

Innledende diskusjoner

Elevene deles i grupper. De får 15 minutter til å diskutere følgende:

 • Hvor mye koster et hårklipp?
 • Hvorfor kan prisen variere fra 200 kr til 1000 kr?
 • Hvor mye betalte de sist de klippet seg?
 • Hva betalte du selv sist?
 • Hvor mye ville elevene være villige til å betale hvis det var en kjendisfrisør som klippet dem?
 • Hvor mye ville elevene selv ta for en vanlig dameklipp (uten farging?) dersom de var frisør?
 • Hvorfor er herreklipp billigere enn dameklipp?(Hva med farging?)
 • Hvordan kan frisørene finne ut hva de trenger å ha betalt for arbeidet sitt?

Neste kvarteret kan brukes til plenumsdiskusjon der elevene forteller hva de kom frem til. Vanlige elevkommentarer handler om prisen som avhenger av type hårklipp og annen behandling (hårfarging). Det er viktig å lede elevene inn mot tidsbruk per klipp samt utgifter for salongen. Husleien er en av disse og dere kan diskutere om den vil variere fra salong til salong og hvorfor. Elevene bør utfordres til å komme med forslag til andre utgifter (strøm, vannavgift, telefon, innkjøp av hårfarge/shampo/balsam, innkjøp av varer for videresalg, mva (moms) av omsetning, renovasjon (søppeltømming), reparasjon/nytt utstyr, reklame, forbruk te/kaffe, lønn ansatte, forsikring, …). For å kunne dekke utgiftene, må en se på mulige inntekter(dameklipp, herreklipp, farging, barneklipp, salg av produkter).

Budsjettering

Etter diskusjonen får elevene utdelt den ferdige budsjettmalen og forslag til inntekter og utgifter (se under Vedlegg). Nå skal elevene lage egne budsjett. Her skal de bestemme:

 • hvor stor salongen skal være
 • hvor mye dameklipp skal koste
 • hvor mange de kan klippe hver dag

Som lærer gjelder det å være ekstra oppmerksom når elevene skal regne ut merverdigavgift (mva.). Dette oppfattes som spesielt vanskelig.

Elevene blir ofte overrasket over størrelsen på beløpene, både inntekter og utgifter. Dette utgjør et godt grunnlag for en liten plenumsdiskusjon. Diskuter gjerne tallene de ulike gruppene har fått - hvor mye kan en egentlig tjene?

Regneark

Når elevene er ferdig med budsjettet på papir, legges budsjettet inn i et regneark. Målet er å få et budsjett en selv er fornøyd med. Elevene bør oppfordres til å bruke formler regnearket slik at de enkelt kan prøve seg frem med å variere ulike variabler (størrelsen på salongen, antall klipp av forskjellig type, salg av produkter) og få et tilfredsstillende budsjett. Nå skal de skrive en rapport som inkluderer budsjettet og beskriver deres resultater.

Avslutning

Avslutningsvis kan elevene bli oppfordret til å kontrollsjekke resultatene ved å ta kontakt med en lokal frisørsalong – eller med programfaglærer i Frisørfaget (VG2) om det er mulig. 
Får de vite om utgifter og inntekter de ikke har tenkt på?

Elevens oppgaveark

Et utvalg av oppgaver

Alle oppgavene er å finne i Oppgaver under Vedlegg.

Vår egen bedrift

Dere skal drive en frisørsalong i byen. Først må dere bestemme hvilke priser dere skal ha, hvor mye dere kan jobbe, og hvor stort overskudd eller underskudd frisørsalongen får.

Oppgave 1:

 • Hva er en vanlig pris for en dameklipp?
 • Hva er den høyeste prisen du kunne betalt for en vanlig dameklipp?
 • Hva er den laveste prisen DU kunne tatt for en dameklipp? (Husk at du ikke får utbetalt hele prisen selv)
  Pris                Begrunnelse                                   
Dameklipp vanlig pris    
Høyest pris du kunne betalt    
Lavest mulig pris    
 • Hva må dere vite for å kunne bestemme prisene?

Inntekter og utgifter

Skriv ned de viktigste utgiftstypene og inntektstypene frisørsalongen har i løpet av en måned.

 

Budsjett

Lag et budsjett for frisørsalongen. 
Bruk gjerne vedlagt mal – og skriv ned hvordan dere har gjort overslagene/utregningene.

 • Hvor mye går salongen i overskudd eller underskudd?
 • Ser dette realistisk ut?

 • Hvilke inntekter og utgifter kan forandres for å få et mer realistisk svar?

Regneark

Lag budsjettet i et regneark. Prøv å bruke formler, så er det lett å endre på tallene.

Rapport

Lag en oversiktlig rapport over budsjettet og resultatene deres.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata
 • Etter 1P
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • Økonomi
   • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark
 • Etter 1P-Y
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • Økonomi
   • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper på 3 elever.

 • Utstyr

  Datamaskin for arbeid med regneark.

 • Tidsbruk

  2-3 timer (avhengig av forkunnskaper og bruk av IKT)

 • Valg av tidspunkt

  I begynnelsen av emnet.

Skrevet av

Trude Sundtjønn
Trude Sundtjønn

Institusjon

Universitetet i Agder